Tjenester

Vår oppgave er å forvalte boligselskapet for styrene og eierne i borettslagene / sameiene / boligaksjeselskapene og ivareta den ”daglige driften” av selskapet. Våre tjenester er:

Regnskap – økonomi

 • Bokføring og avslutning av boligselskapets regnskap
 • Fakturabehandling og bilagsbehandling
 • Halvårsregnskap
 • Likviditetsbudsjett
 • Forslag til budsjett
 • Kapitalforvaltning
 • Profesjonell kompetanse av boligselskapets lån og betingelser

Felleskostnader – likviditetstilskudd

 • Produksjon og utsendelse av blanketter for månedlige felleskostnader og likviditetstilskudd
 • Innkreving av felleskostnader og likviditetstilskudd
 • Effektive purrerutiner og tvangsinndriving
 • Oversikter for forskudd og restanser

Generalforsamlinger

 • Utsendelse av forhåndsvarsel av ordinær generalforsamling
 • Utsendelse av informasjon til styrene om forarbeidet til generalforsamling
 • Forslag til årsberetning med både generelle og spesifikke råd knyttet til det enkelte lag.
 • Tilrettelegging og gjennomføring av generalforsamlinger/årsmøter i samarbeid med styrene
 • Deltagelse på generalforsamling/årsmøte
 • Etterarbeid tilknyttet vedtak og ønsker på generalforsamling/årsmøte
 • Oppfølging av generalforsamlingsvedtak til Brønnøysundregistrene.

Andre forvaltningstjenester

 • Korrespondanse med boligselskapene
 • Overdragelse av andeler/aksjer (leiligheter/hus/rekkehus)
 • Leilighetsopplysninger til megler, banker og andre ifm.  for salg og taksering
 • Lønnsutbetalinger til styrer og ansatte i boligselskapene
 • Ligningsoppgaver til boligselskapene og Skatteetaten
 • Termin- og årsoppgaver for styrer og ansatte i boligselskapene/lønns- og trekkoppgaver
 • Individuell nedbetaling av fellesgjeld for andelseiere i borettslag (IN-ordning)
 • Oppfølging av driftsavtaler
 • Vi kan tilby boligselskapene sikringsordning for ubetalte felleskostnader/likviditetstilskudd for eierne i boligselskapene.


Tips og råd

 • Bruksoverlating
 • Vedlikehold i borettslaget
 • Ombygging, påbygging, og endringer av bygningsmasse og bolig
 • Ordensregler
 • Dyrehold
 • ”Nabo-twister”
 • Dugnad
 • Styrearbeid


Rabattavtaler

 • Rabatt på revisjon
 • Rabatt på bygningsforsikring
 • Rabatt på strøm