Nyhet: Nå tilbyr vi også rådgivningstjenester i forbindelse med planlegging og gjennomføring av vedlikehold

Vi har inngått samarbeidsavtale med en uavhengig sivilingeniør som kan bistå det enkelte styre med å koordinere og kvalitetssikre løpende vedlikeholdsarbeider samt bistå med å utarbeide en tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for fremtidige tiltak.

Vedlikehold er store kostnadsposter for alle boligselskap, og en vedlikeholdsplan er med på å bidra til en bedre økonomi for det enkelte lag. En godt vedlikeholdt eiendom gir høyere verdi på leilighetene ved eventuelle salg og øker også trivelsen for de som bor der.

Vi har gleden av å meddele at vi har inngått et samarbeid med ;

Integrert Byggrådgivning AS v / Petter Normann Hansen, Fredrikstadmail: post@byggradgivning.no                    

Integrert Byggrådgivning AS vil kunne bistå med å skreddersy målrettede løsninger for det enkelte boligselskap med blant annet;

  • tilstandsrapport, vurdering av byggskader, sakkyndig bistand
  • vedlikeholdsplanlegging
  • utarbeidelse av kravspesifikasjon  / innhenting av tilbud
  • koordinering av fremdrift

Er styret oppdatert på HMS-kravene i lovverket?

Lovverket pålegger styret å følge opp HMS-kravene som i korte trekk sier at det er styrets ansvar å:

  • verne om liv og helse for beboerne og materielle verdier
  • skape et godt og trygt miljø

Har man ikke et velfungerende system som tilfredsstiller lovverket kan Integrert Byggrådgivning As også bistå med å dette.

Vedlagt følger en nærmere presentasjon av selskapet, og hvor de punkter som er nevnt er nærmere kommentert.

Som forretningsfører for sameier og borettslag har vi fått henvendelser vedr disse punktene. Vi synes derfor det er hyggelig hvis vi med dette kan bidra til at de boligselskapene vi er forreningsførere for får en mer forutsigbar planlegging over de løpende vedlikeholdskostnadene. Dette vil også forenkle budsjettarbeidene i forhold til vedlikehold både på kort og lang sikt.

Vi  oppfordrer, dersom styret føler behov, å ta kontakt med Petter Normann Hansen for en uforpliktende samtale og eventuelt inngåelse av avtale basert på ovennevnte.

Les mer om Integrert Byggrådgivning her.