IF Forsikring

IF... har i et eksklusivt samarbeide med Fram Forvaltning AS etablert, som en integrert del av bygningsforsikringen, en sikringsordning som dekker boligselskapets eventuelle tap av fellesutgifter.

Loven har satt krav til innholdet i en slik ordning og vi er stolte av å kunne tilby et produkt som er bedre enn hva lovkravene tilsier.

Dersom en eier ikke betaler felleskostnadene sine og boligen må selges, dekker sikringsordningene felleskostnader som boligselskapet ikke får dekket igjennom salget.

Hvorfor sikre felleskostnadene?
Forsikringen sikrer boligselskapets inntekter uavhengig av konjunkturer og den enkelte eiers økonomiske situasjon. De øvrige andels/seksjonseier risikerer derfor ikke å bli ”ansvarlig for naboens gjeld”.
Når inntektene til boligselskapet sikres, blir tapsmulighetene for långiverne mindre. Dette kan igjen gi bedre betingelser på felleslån til boligselskapet, så vel som til de som tar opp lån for å kjøpe bolig.
Forsikringen gjør det tryggere å kjøpe boliger med fellesgjeld og kan derfor bidra positivt til verdiutviklingen av boligene.

Les mer om IF... her.