Fredrikstad Energisalg

Du som bor i et sameie tilknyttet Fram Forvaltning får nå tilbud om en spesialavtale på strøm.

Fram-avtalen gir deg gode strømpriser hele året!

FRAM Forvaltning har forhandlet frem en enda bedre avtale for sine borettslagskunder. Vi mener dette er en av de beste strømavtalene i Norge. Strømprisene i kraftmarkedet påvirkes sterkt av blant annet nedbør, kullpriser, temperatursvingninger og etterspørsel. Alt dette kan gi svært store prisforskjeller i fra år til år. Fram-avtalen gir deg som kunde en rimelig strømpris gjennom hele året.

Les mer Fram-avtalen her!