Avtalegiro

Betal felleskostnaden med 
AvtaleGiro og/eller eFaktura

  • Med AvtaleGiro blir regningene dine betalt automatisk på forfall.
  • Du blir varslet om trekket og beløpets størrelse minimum 7 dager før belastningen skjer.
  • Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften.

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 30 000,- per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige prisjusteringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn den faktiske felleskostnaden.


Vi har gjort det enkelt for deg. Fyll bare inn beløpsgrensen og KID nummer (KID nummer finner du nederst til venstre på giroen)