Fredrikstad Energisalg

Du som bor i et sameie tilknyttet Fram Forvaltning får nå tilbud om en spesialavtale på strøm.

Fram-avtalen gir deg gode strømpriser hele året!

Vi mener dette er en av de beste strømavtalene i Norge. Strømprisene i kraftmarkedet påvirkes sterkt av blant annet nedbør, kullpriser, feilsituasjoner og store variasjoner i etterspørsel på grunn av temperaturvariasjoner. Alt dette kan gi svært store prisforskjeller i fra år til år. Fram-avtalen gir deg som kunde en rimelig og forutsigbar strømpris gjennom hele året.

Les mer om Fredrikstad Energisalg her.